Dukascopy Bank - Europe - Forex Broker polska

Ściąganie podatków przez USA ze świata

Źródła podają, że jeżeli skutkiem ubocznym sprawy podatkowej, w jaką zamieszana jest firma Apple będzie impuls zachęcający firmy w Stanach Zjednoczonych tak by odprowadzały podatki w kraju, można spodziewać się pozytywnego wpływu tej sytuacji na wartość dolara. Według Komisji Europejskiej firma Apple musi zwrócić około 13 miliardów euro, ponieważ odprowadzała podatki nielegalnie w Irlandii. Czytaj dalej →

Wieści ze Świata (FED, Jackson Hole, Janet Yellen, Rubel i Bank Japonii)

W Jackson Hole, w stanie Wyoming odbyło się międzynarodowe spotkanie szefów banków centralnych z rożnych krajów. Janet Yellen wygłosiła mowę, w której stwierdziła, że wciąż istnieją silne przesłanki za tym, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zostaną podwyższone. Przewodnicząca Komisji uznała, że powinny następować one stopniowo.

Analityk Rosbanku napisał, że czynniki zewnętrzne przemawiają za umocnieniem się dolara i jeżeli ceny ropy pozostaną na obecnym poziomie to przewiduje się, że rubel umocni się na aktualnym poziomie w okolicach 65 rubli za dolara.

Szef gabinetu sekretarza Japonii zasygnalizował, że Tokio będzie interweniowało w rynek jeżeli jen zacznie zbyt mocno spadać. Bronił on również niekonwencjonalnej, ujemnej polityki pieniężnej Japońskiego Banku. Yoshihide Suga podkreślił, że to ważne aby uszanować odrębność banku od państwa i jeżeli zajdzie taka potrzeba stopy procentowe zostaną pogłębione jeszcze bardziej w celu silniejszej stymulacji gospodarki.

Dolar najsłabszy od 3 tygodni

Obserwujemy nieprzerwane wzrosty na dolarze od mniej więcej sierpnia, gdzie ogromna ilość inwestorów spekuluje, że FED będzie jednym z pierwszych banków centralnych, który podniesie stopy procentowe. Czytaj dalej →

22 miesięczne low na EUR/USD

Nie ustają spadki europejskiej waluty, a na parze EUR/USD osiągnęły one właśnie najniższy poziom od prawie dwóch lat. Czytaj dalej →

Oczy zwrócone na FED i niemiecką inflację

Dzisiaj poznamy wczesny odczyt wzrostu PKB w USA za drugi kwartał oraz wysokość stóp procentowych i dodatkowo inflację w Niemczech, a póki to nie nastąpi, zmienność na EUR/USD i ogólnie na całym rynku pozostanie na niskim poziomie. Czytaj dalej →

Dolar najniżej od 6 tygodni i dzień wolny w USA

Indeks dolara notuje spadki od przeszło tygodnia, a w dniu dzisiejszym osiągnął najniższy poziom od sześciu tygodni. Na taki stan rzeczy główny wpływ miały lepsze dane makroekonomiczne strefy Euro i Chin, niż dane ze Stanów Zjednoczonych.

Słabsze dane makro z USA, np. produkcja przemysłowa, mogą przyczynić się do opóźnienia ograniczania skupu aktywów przez FED.

Wzrosty dolara obserwujemy natomiast na parze USD/JPY, co jest wynikiem gorszych danych o wzroście gospodarczym niż przewidywania (aktualny 0,3% q/q, prognozowano wzrost 0,7%).

W dniu dzisiejszym nie będziemy świadkami dużych zmian na parach dolarowych – dzień wolny z powodu obchodzenia święta Dnia Prezydenta. Dodatkowo w strefie EUR brak publikacji kluczowych danych  makroekonomicznych.

forex analizy dzień prezydenta

Piąty dzień spadków dolara przed wystąpieniem Janet Yellen

Dolar amerykański osiągnął najniższy poziom od dwóch tygodni na chwilę przed wystąpieniem Janet Yellen przed Kongresem USA. Nowy szef rezerwy federalnej Stanów Zjednoczonych w swoim przemówieniu może dać wskazówki, co do dalszego ograniczania luźnej polityki pieniężnej FED’u.

Najprawdopodobniej Yellen będzie kontynuować wcześniej wypracowany kierunek FED’u, który ma polegać na powolnym ograniczaniu skupu aktywów przy założeniu dalszego poprawiania się koniunktury gospodarczej Stanów Zjednoczonych, z jednoczesnym pozostawieniem stóp procentowych na niskim poziomie.

Update:

Janet Yellen potwierdziła utrzymanie wcześniejszego kursu FED, tym samym gospodarka USA zmierza w dobrym kierunku.

Janet Yellen wystąpienie dolar

Dolar odrabia spadki w stosunku do jena

Dolar dzisiaj umacnia się do jena po ostatnich spadkach, które były efektem słabszych danych z amerykańskiej gospodarki. Dodatkowo na spadki miał wpływ początek roku i związany z nim spadek płynności, na który składają się również oczekiwania inwestorów na dane z rynku pracy USA (10.01) oraz spotkanie EBC (9.01).

Inwestorzy spodziewają się osiągnięcia poziomu 105 na USD/JPY w tym tygodniu.

usd/jpy analiza forex

Źródło: MetaStock XENITH

Dolar się umacnia po decyzji Rezerwy Federalnej

Wczoraj pod wieczór, po godzinie 20.00 ruchy na dolarze gwałtownie wzrosły, co było efektem cięcia skupu aktywów o 10 mld dolarów miesięcznie do poziomu 75 mld. Była to długa oczekiwana decyzja i w końcu inwestorzy się jej doczekali. Poza ww. decyzją, FED postanowił  pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie (mają takie pozostać, aż do osiągnięcia stopy bezrobocia na poziomie 6,5%).

decyzja fed, skup aktywów dxy

Jen traci przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej

Gorszy deficyt handlowy Japonii niż się spodziewano spowodował dzisiaj rano tąpnięcie na jenie, co delikatnie mogło zaskoczyć inwestorów oczekujących na decyzję FED’u odnośnie dalszego stymulowania amerykańskiej gospodarki. Ekonomiści Citygroup przewidują, że cięcia skupu aktywów rozpoczną się za miesiąc lub po styczniowym posiedzeniu FED.

Oczekuje się, że miesięczny pakiet stymulacyjny wart 85 mld dolarów, zostanie ograniczony do 70-75 mld. W związku z oczekiwaniem na decyzję Rezerwy Federalnej, zarówno wczoraj jak i dziś, wartość indeksu dolara nie uległa znaczącym zmianom.

index dxy dolara

Wielkie oczekiwania na decyzję FED

Zaledwie dwa dni pozostały do jednego z najważniejszych posiedzeń FED’u w tym roku, a zarazem ostatniego, który powinien w dość znaczący sposób wpłynąć na rynki. Dla przypomnienia, posiedzenie to odbędzie się w dniach 17-18 grudnia, a w środę poznamy główne efekty dwudniowych prac komisji, gdzie inwestorzy oczekują podania konkretnych informacji odnośnie daty zakończenia/ograniczenia stymulowania amerykańskiej gospodarki przez rezerwę federalną. Dodatkowo opublikowany zostanie poziom stóp procentowych w USA, ale tutaj większość inwestorów jest zgodna, że poziom ten nie ulegnie zmianie.

Przez najbliższe dni nie spodziewam się gwałtownych ruchów na parach z dolarem, inwestorzy powinni wyczekiwać decyzji FED’u, a potem zacząć zajmować pozycje.

indeks dolara dxy

Oliver Shane, szef strategii inwestycyjnych w AMP Capital (Sydney) obstawia 50/50, że FED zacznie ograniczać skup aktywów. Z jednej strony dobre dane z rynku pracy oraz uchwalenie budżetu dają pozytywny sygnał, że gospodarka amerykańska wyszła z kryzysu, z drugiej jednak strony inflacja w dalszym ciągu jest na niezadawalających poziomach. Informacje z rynku pracy mogą nie być przesądzające o dobrej koniunkturze, przez co FED zechce uzyskać więcej dowodów na potwierdzenie, że gospodarka USA zmierza w dobrym kierunku. Inwestorzy coraz bardziej się niecierpliwią, więc możliwe jest, że FED podejmie w końcu konkretną decyzję, żeby zakończyć tą „operę mydlaną”.

Źródło: MetaStock XENITH

Dolar najniżej od 6 tygodni

W przyszły wtorek i środę odbędzie się ostatnie posiedzenie FED’u w 2013, a tym samym wywołuje to strach wśród inwestorów, że bank centralny USA postanowi ograniczyć swoją politykę pobudzania amerykańskiej gospodarki poprzez ograniczenie skupu aktywów z rynku. Nie spodziewam się natomiast zmiany w stopach procentowych.

Strach inwestorów wyraźnie widać w ciągle osłabiającym się dolarze amerykańskim, gdzie jego wartość w stosunku do koszyka walut ciągle spada i jest już najniższa od około sześciu tygodni.

dolar traci na wartości przed spotkaniem FED'u

Poza dobrymi danymi z amerykańskiej gospodarki, które mogą wpłynąć na decyzję Rezerwy Federalnej, również uchwalenie budżetu w Kongresie ogranicza przeszkody przed FED’em w zmniejszeniu skupu aktywów z rynku.

Źródło: MetaStock XENITH

Tąpnięcie na dolarze po danych z rynku pracy i PKB

Lepsze dane z amerykańskiego rynku pracy, jak również mocny wzrost zanualizowanego wskaźnika PKB (wzrost do 3,6% z 2,8%) przyczyniły się do gwałtownego osłabienia dolara wobec koszyka walut. Dla inwestorów dużo lepsze dane niż się spodziewano jest wyraźnym sygnałem, że FED już w niedalekiej przyszłości zacznie ograniczać swoją luźną politykę pieniężną.

index dolara - spadki

Spadki dolara mocno odczuła para EUR/USD przebijając ostatni szczyt (1.3621) o 56 pipsów. Aktualnie kurs zamarł w okolicach 1.3670  i takie stanu rzeczy spodziewam się aż do godziny 14.30, gdy zostaną opublikowane dane o stopie bezrobocia w USA. Wraz z publikacją tego wskaźnika oczekuję wybicia w górę, dlatego, że stopa bezrobocia ma się zmniejszyć.

Źródło: MetaStock XENITH