Dukascopy Bank - Europe - Forex Broker polska

Stopa Procentowa

Stopa procentowa to bardzo istotne narzędzie banków centralnych w działaniach o stabilność cen. Pod pojęciem stropy procentowej można również rozumieć stopę oprocentowania kredytu,  depozytu oraz stopa dyskontowa. Warto wspomnieć iż mogę posiadać one charakter krótkoterminowy oraz długoterminowy. Główna Instytucja jaką jest Bank centralny, określa poziom stóp procentowych, a także wpływa na krótkoterminowe stopy rynkowe dzięki operacjom otwartego rynku.

stopa procentowa

(fot. bankier.pl)