Dukascopy Bank - Europe - Forex Broker polska

Kasy on-line

Projekt w sprawie zmiany ustawy o VAT oraz ustawy prawo o miarach sugeruje, że przedsiębiorców czekają niemałe reformy dotyczące zmiany dotychczasowych kas fiskalnych na kasy on-line.

Istota zmiany

Zaplanowane jest stworzenie Centralnego Repozytorium Kas. Jego zadaniem będzie bezpośrednie i automatyczne zbieranie informacji z kas on-line należących do podatników. Nad Repozytorium czuwał będzie Szef Krajowej Rady Administracji Skarbowej. Informacje przesyłane do systemu mają dotyczyć rejestrowanych transakcji, a konkretnie podstaw opodatkowania, należnego podatku czy też numeru NIP. Innymi słowy, będą to dane z nabitych paragonów. Poza tym, zostaną przekazane również informacje m.in. o zmianie stawek podatku, czy też przeglądach technicznych.

Numer NIP a faktury

Ponadto, warto zatrzymać się przy zmianie związanej z numerem NIP, a konkretnie wystawianiu faktury na podstawie wcześniej nabitego paragonu. Osoba, która będzie chciała uzyskać taką fakturę, musi być czujna i już w trakcie wystawiania paragonu przypilnować, aby znajdował się na nim numer NIP. Dzięki temu, bez problemu uzyska później potrzebną fakturę. W przypadku, gdy kasa nie będzie posiadała takiej możliwości, osoba taka musi zatroszczyć się o to, aby od razu otrzymać fakturę VAT, bez rejestracji transakcji przy użyciu kasy fiskalnej.

Terminy zmian

Skutkiem proponowanej reformy jest oczywiście konieczność zmiany dotychczasowych kas na kasy on-line. Nie przewidziano ostatecznego terminu, do którego wszyscy podatnicy muszą dostosować się do proponowanej zmiany. Zostały jednak wyróżnione pewne branże, gdzie data ta jest określona. Są nimi:

 • Od 1 stycznia 2019r. – branża motoryzacyjna, wulkanizacyjna, sprzedaż paliw do silników spalinowych
 • Od 1 lipca 2019r. – branża gastronomiczna oraz budowlana
 • Od 1 stycznia 2020r. – branża fryzjerska, kosmetyczna, kosmetologiczna, krótkotrwałe zakwaterowania oraz osoby świadczące usługi fitness

Jeżeli powyżej opisane zmiany wejdą w życie, podatnicy będą mogli korzystać ze starych kas do czasu, gdy zapełnią pamięć fiskalną. Potem, ich obowiązkiem będzie zainwestowanie w kasy on-line.


Marek Matuszek – 4profit.com.pl

Zatrudnianie cudzoziemców – co należy wiedzieć przed przyjęciem do pracy obcokrajowca

Obecnie wielu pracodawców decyduje się na poszukiwanie i zatrudnianie osób spoza granic Polski. Nasz kraj zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów europejskich, pod względem ilości wydawanych wiz długoterminowych, zezwoleń pobytowych związanych z podjęciem pracy przez cudzoziemców.

Jakie dokumenty są wymagane?

Czytaj dalej →

Dodatki do zasiłku rodzinnego – dla kogo i w jakiej wysokości

Dodatki do zasiłku rodzinnego przyznawane są, między innymi, w związku z urodzeniem dziecka, samotnym wychowywaniem, rozpoczęciem roku szkolnego czy przebywaniem na urlopie wychowawczym. Przysługują one tylko tym osobom, które mają prawo do pobierania zasiłku rodzinnego. I podobnie jak w jego przypadku, decydującym czynnikiem jest wysokość dochodu przypadająca na każdego z członków rodziny. Który nie może przekraczać odpowiednio:

 • 674 zł na członka rodziny miesięcznie;
 • 764 zł na członka rodziny miesięcznie (jeśli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym albo o znacznym),

Oba wnioski można złożyć równolegle.

Warto jednak pamiętać, że ewentualne przekroczenie progu dochodowego nie oznacza automatycznej utraty pełnego prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków. Zmniejszyć może się jedynie jedynie ich wysokość.

Rodzaje dodatków do zasiłku rodzinnego

Z tytułu: Urodzenia dziecka

Dodatek ten wynosi 1000 zł i jest to zupełnie inne świadczenie niż becikowe, którego wysokość to również 1000 zł. Świadczenia mogą być przyznane równolegle jeśli dana osoba spełnia wszystkie wymagania.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, wyłącznie jeżeli kobieta znajdowała się pod opieką lekarską najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Fakt ten muszą potwierdzić zaświadczenia lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną.

Opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy przysługuje do ukończenia przez dziecko 6 roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do ukończenia 18 lat.

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu. Osoba ubiegająca się o dodatek musi być na urlopie wychowawczym.

Samotnego wychowywania dziecka

Dodatek przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie wszystkie poniższe kryteria:

 1. Dziecko wychowuje samotnie matka, ojciec, opiekun faktyczny lub prawny dziecka.
 2. Na rzecz dziecka nie zostały zasądzone alimenty.
 3. Niezasądzenie alimentów jest spowodowane śmiercią drugiego rodzica, tym, że ojciec dziecka pozostaje nieznany lub w przypadku gdy  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie, które jest uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Jego celem jest pokrycie podwyższonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

1) do 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności

2) od 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

Rozpoczęcia roku szkolnego

Ten rodzaj dodatku ma za zadanie częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Warto pamiętać, że pobrać go można również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Starać można się o niego raz w roku.

Wniosek o wypłatę dodatku złożyć należy do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Okres zasiłkowy kończy się 31 października.


Marek Matuszek – 4profit.com.pl

Pomoc przy rozliczaniu PIT, czyli akcja #PIT2020

Usługa Twój e- PIT staje się coraz bardziej popularna. Za jej pomocą złożono już ponad  350 tys. deklaracji.  Tak duże zainteresowanie  spowodowane jest m.in. wsparciem, które oferuje Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa. W sobotę, 15 lutego rozpoczęła się akcja rozliczeniowa PIT, dzięki której Polacy otrzymają pomoc przy rocznym rozliczeniu. Zakończy się ona 30 kwietnia 2020 r.

Coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z usługi e- PIT i przekonuje się o tym, że wysłanie zeznania podatkowego przez internet wcale nie jest takie trudne. System jest bardzo intuicyjny i przystępny dla każdego. Co ważne, nie trzeba dostosowywać się do konkretnego terminu, który koliduje z naszymi planami. Deklarację można przesłać w wybranym przez nas miejscu i czasie.

Zeznania podatkowe PIT – nowości

Aby rozliczanie PIT było  korzystniejsze i bezproblemowe, usługa została wzbogacona o kilka nowości. Na podatników czeka m.in. łatwiejsze rozliczanie ulgi na dzieci,  pełny dostęp do poprzednich zeznań PIT, informacja o stanie zwrotu nadpłaty. Znajdzie się również ułatwienie dla osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia, ponieważ usługa będzie uwzględniać zwolnienie z PIT. Wszystkie ułatwienia mają sprawić, że podatnicy przestaną myśleć o zeznaniach podatkowych jak o przykrym i trudnym do wypełnienia obowiązku. Proces przebiega coraz sprawniej, a usługa Twój e – PIT jest stale udoskonalana. Należy jednak w tym miejscu przestrzec przez fałszywymi e – mailami, które potwierdzają prawidłowo złożone zeznanie do systemu e – Deklaracje MF. MF oraz KAS nie wysyłają podatnikom żadnych takich wiadomości podczas składania deklaracji.

Rozliczenie PIT- gdzie i jak otrzymasz wsparcie?

Mimo, iż Twój e- PIT staje się usługą coraz łatwiejszą w użytkowaniu, wciąż wiele osób ma problem ze złożeniem zeznania podatkowego. Właśnie dlatego ruszyła akcja #PIT2020, dzięki której podatnicy mogą liczyć na wsparcie. W jaki sposób wygląda pomoc? Została uruchomiona specjalna linia telefoniczna. Podczas rozmów podatnicy mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Pytania można zadawać także drogą mailową, wysyłając je na adres info.epit@mf.gov.pl. Dodatkowo, w całej Polsce w urzędach skarbowych powstało ok. 600 stanowisk z dostępem do internetu oraz pomocą w rozliczeniu PIT.

Co więcej? Pomoc będzie czekała także na wybranych uczelniach, gdzie podatnicy dowiedzą się o korzyściach płynących ze zmian podatkowych. Nie zabraknie także specjalnych stanowisk w galeriach handlowych. Punkty obsługi będą tam przygotowane 21 marca. Dzięki temu podatnicy będą mogli się rozliczyć w przerwie między odwiedzaniem kolejnych sklepów. Ponadto, w tym roku nawiązano współpracę z Polskim Związkiem Głuchych. W wybranych urzędach skarbowych tłumacz migowy będzie służył swoją pomocą. Sami również możemy poszerzyć swoją wiedzę na temat podatków. Na stronie internetowej podatki.gov.pl znajdują się bowiem broszury informacyjne. Podatnicy mają zatem mnóstwo możliwości i sposobów, aby dowiedzieć się, co będzie dla nich korzystne i bez problemu wysłać swoją deklarację.

Ostatecznie możesz również powierzyć rozliczenie PIT przez biuro rachunkowe – http://4profit.com.pl/oferta-ksiegowa/

……………

Marek Matuszek

Biuro rachunkowe Łowicz

ICC CHR koncentruje swoją działalność na usługach kadrowo – płacowych. Księgowość to nasza pasja, dzięki czemu zaufali nam Klienci z kapitałem polskim oraz zagranicznym. Ich zadowolenie jest największą nagrodą, która motywuje nas do ciągłego rozwoju oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Oferujemy szeroką wiedzę oraz długoletnie doświadczenie m.in. w zakresie obsługi kadr, płac, szkoleń BHP, audytu, poprawy wewnątrzorganizacyjnych przepisów prawa pracy. Nasze usługi przeznaczone są zarówno dla spółek prawa handlowego oraz cywilnych, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wszyscy członkowie naszego zespołu zdobywali wiedzę praktyczną na stanowiskach menadżerskich w obszarze kadr i płac. Łącząc ją z nieszablonowością i indywidualnym podejściem do potrzeb Klienta, działamy na korzyść prowadzonej przez niego działalności.

Zapraszamy do naszej oferty: Kadry i Płace Łowicz

Kadry i Płace – kadrowiec.eu

Zajmujemy się działalnością kadrowo-płacową. W zakresie naszych usług znajdziecie Państwo przygotowanie różnego rodzaju dokumentów, dotyczących zatrudnienia i rozliczeń. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • sporządzanie karty wynagrodzeń,
 • przygotowanie regulaminu pracy,
 • przygotowanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS,18
 • rozliczanie urlopów.

Decydując się na współpracę z naszą firmą, stawiają Państwo na wygodę, profesjonalizm oraz bezpieczeństwo. Rezultaty naszej pracy są chronione przed dostępem osób trzecich. Zawsze maksymalnie angażujemy się w zlecenia i indywidualnie podchodzimy do klientów. Możemy pochwalić się doświadczoną kadrą, dogłębną znajomością przepisów oraz nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem. Dzięki temu, klienci czują merytoryczne wsparcie ze strony naszych pracowników oraz są zadowoleni z efektów końcowych naszej pracy. Korzystając z siły Internetu, wysyłamy im gotowe rezultaty opracowane na podstawie wcześniej przesłanych danych. Sprawia to, że czują satysfakcję nie tylko z rzetelności i dokładności usług, ale także z nowoczesnej i wygodnej formy komunikacji.

Gdzie znaleźć więcej informacji? Wejdź – Kadry i Płace

Limity przychodu odnośnie konieczności prowadzenia pełnej księgowości (Biuro rachunkowe)

Decydując się na prowadzenie własnego biznesu czy założenie spółki – musimy liczyć się z koniecznością prowadzenia księgowości. O ile przy małej firmie nie jest to tak bardzo problematyczne i biuro rachunkowe odwiedzamy zazwyczaj nie częściej niż raz w miesiącu – o tyle w przypadku większych firm czy niektórych rodzajów spółek – ustawa nakłada na nas obowiązek prowadzenia pełnej księgowości – czyli rozliczania się poprzez prowadzenie ksiąg rachunkowych, co jest zdecydowanie bardziej skomplikowane i czasochłonne. Według obowiązującej obecnie ustawy – pełną księgowość muszą prowadzić spółki prawa handlowego oraz spółki cywilne i inne osoby prawne, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne  zakładające spółki cywilne, spółdzielnie oraz spółki partnerskie – osiągające w poprzednim roku obrotowym ustalony odgórnie próg przychodów ze sprzedaży.

29.12.2016 prezydent Andrzej Duda podpisał nową ustawę – zaproponowaną przez Ministerstwo Rozwoju w drugiej połowie 2016 roku. Mowa tu o zwiększeniu limitu przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i operacji finansowych. Poprzednia kwota oscylowała na poziomie 1,2 mln euro. Od 2017 roku – przedsiębiorstwa będą zmuszone do rozpoczęcia prowadzenia pełnej księgowości dopiero od kwoty przychodu na poziomie 2mln euro. Zmiana jest więc dość duża i będzie miała realny wpływ na wiele przedsiębiorstw. Dodatkowo – państwo liczy na zwiększenie wpływów do budżetu dzięki temu, że przedsiębiorcy nie będą „kombinować” i obniżać swoich przychodów w celu odroczenia decyzji o przejściu na pełną księgowość.

Prowadzenie tzw. pełnej księgowości jest o wiele droższe od innych form rozliczania. Dla pokazania skali tego zjawiska – można przyjąć, że w biurze rachunkowym prowadzenie ksiąg rachunkowych kosztuje nawet 5 razy więcej – niż rozliczanie się na podstawie ksiąg przychodów i rozchodów. Tak duża różnica w koszcie ma jednak swoje odzwierciedlenie w ilości pracy i wiedzy – jaką musi posiadać księgowy czy księgowa –  prowadzący dokumenty danego przedsiębiorstwa. Specjalistyczna wiedza, doświadczenie i rzetelność to cechy dobrych biur rachunkowych, którzy biorą pełną odpowiedzialność za powierzone im zadania. Księgowość nie jest łatwą dziedziną. Co chwilę zmieniają się przepisy i kwoty progowe, więc jest to zawód wymagający stałego dokształcania, aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy. Do tego należy dodać – że dobra księgowa czy księgowy – dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy – mogą zaoszczędzić pieniądze przedsiębiorcy – odpowiednio rozliczając np. poniesione koszty prowadzenia działalności. Warto też wspomnieć w tym miejscu o kwestii wyboru odpowiedniego biura rachunkowego. Każda osoba prowadząca działalność może sama zdecydować, kto będzie rozliczać ją przed urzędem skarbowym – i wybrać najlepszą dla siebie ofertę. Biura rachunkowe prześcigają się więc ze  swoją konkurencją zarówno ceną – jak też jakością prowadzonych usług – zatrudniając najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach– księgowe i księgowych z dużym doświadczeniem i wiedzą.