Dukascopy Bank - Europe - Forex Broker polska

Uczestnicy rynku walutowego

Banki centralne – zajmują się utrzymaniem kursu waluty swojego kraju na określonym poziomie, dbają o przestrzeganie polityki walutowej kraju. Bank centralny może interweniować i wpłynąć na kurs waluty, wykorzystując swoje rezerwy. Może kupić i sprzedać walutę lub zmienić stopę procentową.

Banki komercyjne – za pośrednictwem tych banków inwestorzy indywidualni, firmy i wielkie przedsiębiorstwa dokonują transakcji walutowych. Niektóre banki także same inwestują w waluty w celach osiągnięcia zysku.

Importerzy/eksporterzy – ze względu na specyfikę handlu międzynarodowego przedsiębiorcy zmuszeni są do wymiany walut na Forexie, mogą się także zabezpieczać przed niekorzystnymi zmianami kursów walut.

Brokerzy – pośredniczą w transakcjach walutowych, nawet około połowy uczestników rynku walutowego korzysta z usług firm brokerskich.

Osoby fizyczne – przewidują poziomy cen i zarabiają na kupnie i sprzedaży, odgrywają istotną rolę w kreowaniu kursu walutowego.