Dukascopy Bank - Europe - Forex Broker polska

Historia rynku walutowego – Forex

Kiedyś środkiem płatniczym były określone przedmioty i surowce, np. złoto lub srebro. Z czasem wykształciły się waluty wyrażane w banknotach.

Pod koniec XIX wieku wykształcił się system waluty złotej, który trwał do wybuchu I wojny światowej. Wartość walut różnych krajów wyrażana była w określonej ilości złota. W tym pierwszym międzynarodowym systemie walutowym kursy walut pozostawały stałe. Później próbowano wskrzesić system waluty złotej w postaci systemu sztabowo-złotego i dewizowo-złotego.

W 1944 roku w Bretton Woods postanowiono uporządkować system walutowy, który w okresie międzywojennym pogrążył się w chaosie. Powstał Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Nadal ustalano kursy walut według parytetu złota. Różnica polegała na tym, że jedyną walutą, na jaką mogło być wymieniane złoto stał się dolar amerykański. Wartość pozostałych walut ustalana była w stosunku do dolara. Kursy walut były sztywne.

W roku 1971, ze względu na kłopoty finansowe USA, system z Bretton Woods upadł a kursy walut przestały być stałe. Ostatecznie waluty uwolniły się od cen złota. Tak powstał rynek forex. Do dzisiaj kursy walut są płynne, decydują o nich siły podaży i popytu.

Po więcej informacji o rynku walutowym zapraszamy na: Szkolenia Forex.