Dukascopy Bank - Europe - Forex Broker polska

PKB USA, inflacja EURO

Oczy zwrócone na FED i niemiecką inflację

Posted on 30/07/2014 by nemesis

Dzisiaj poznamy wczesny odczyt wzrostu PKB w USA za drugi kwartał oraz wysokość stóp procentowych i dodatkowo inflację w Niemczech, a póki to nie nastąpi, zmienność na EUR/USD i ogólnie na całym rynku pozostanie na niskim poziomie.

W przypadku PKB prognozuje się wzrost w wysokości 3,00% k/k w ujęciu rocznym, co ma być znaczącym wzrostem po spadku w pierwszym kwartale w wysokości 2,90%, gdzie powodem była sroga zima.

Z uwagi na wzrost PKB oraz polepszającą się sytuację na rynku pracy, inwestorzy spodziewają się zmniejszenie skupu aktywów z rynku o kolejne 10 miliardów dolarów miesięcznie, a stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie, których to podwyższenie zakłada się w przyszłym roku (okolice połowy roku).

Bardzo ważne dla rynku będą dane z niemieckiej inflacji, która pozwoli ocenić, jak ostatnie obniżenie stóp procentowych wpłynęło na rynek i czy konieczne będą dalsze kroki w celu ratowania europejskiej gospodarki. Prognozuje się inflację miesięcznie na poziomie 0,30%, a poprzednia wartość wyniosła 0,43%.

Włączając do powyższego akapitu „konflikt” z Rosją i nowe sankcje, które negatywie wpłyną na gospodarkę i to rosyjską, jak i europejską, spodziewam się dalszego osłabiania kursu EUR/USD. Dodatkowo Rosja może zmniejszyć import ze strefy euro, co dodatkowo wpłynie negatywnie na gospodarkę Europy.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *