Programowanie przydaje się w życiu.

Ostatnio usłyszałem, że jesteśmy w połowie cyklu Kondratiewa opartego na telekomunikacji i informatyce. Fakt, że komputer zmienił świat jest niepodważalny, jednak pytanie brzmi: co tak naprawdę osoba na początku drogi życiowego rozwoju może wynieść dla siebie z tej myśli? Tym tematem zajmę się przy okazji dzisiejszego wpisu.

Rafał Jaworski – eRJot.in

Więcej na: Programowanie przydaje się w życiu.