Znajomość języków obcych pomoże Ci w rozwoju. To fakt!

Globalizacja powoduje, że coraz bardziej zacierają się granice między poszczególnymi państwami. Coraz więcej z nich kieruje się chęcią zwiększenia poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W końcu wysoki poziom eksportu jest zazwyczaj zjawiskiem niezmiernie pożądanym, a deficyt handlowy przejawia się niczym innym, jak nadwyżką importu nad eksportem.

Więcej na: Znajomość języków obcych pomoże Ci w rozwoju. To fakt!