Kasy on-line

Projekt w sprawie zmiany ustawy o VAT oraz ustawy prawo o miarach sugeruje, że przedsiębiorców czekają niemałe reformy dotyczące zmiany dotychczasowych kas fiskalnych na kasy on-line.

Istota zmiany

Zaplanowane jest stworzenie Centralnego Repozytorium Kas. Jego zadaniem będzie bezpośrednie i automatyczne zbieranie informacji z kas on-line należących do podatników. Nad Repozytorium czuwał będzie Szef Krajowej Rady Administracji Skarbowej. Informacje przesyłane do systemu mają dotyczyć rejestrowanych transakcji, a konkretnie podstaw opodatkowania, należnego podatku czy też numeru NIP. Innymi słowy, będą to dane z nabitych paragonów. Poza tym, zostaną przekazane również informacje m.in. o zmianie stawek podatku, czy też przeglądach technicznych.

Numer NIP a faktury

Ponadto, warto zatrzymać się przy zmianie związanej z numerem NIP, a konkretnie wystawianiu faktury na podstawie wcześniej nabitego paragonu. Osoba, która będzie chciała uzyskać taką fakturę, musi być czujna i już w trakcie wystawiania paragonu przypilnować, aby znajdował się na nim numer NIP. Dzięki temu, bez problemu uzyska później potrzebną fakturę. W przypadku, gdy kasa nie będzie posiadała takiej możliwości, osoba taka musi zatroszczyć się o to, aby od razu otrzymać fakturę VAT, bez rejestracji transakcji przy użyciu kasy fiskalnej.

Terminy zmian

Skutkiem proponowanej reformy jest oczywiście konieczność zmiany dotychczasowych kas na kasy on-line. Nie przewidziano ostatecznego terminu, do którego wszyscy podatnicy muszą dostosować się do proponowanej zmiany. Zostały jednak wyróżnione pewne branże, gdzie data ta jest określona. Są nimi:

  • Od 1 stycznia 2019r. – branża motoryzacyjna, wulkanizacyjna, sprzedaż paliw do silników spalinowych
  • Od 1 lipca 2019r. – branża gastronomiczna oraz budowlana
  • Od 1 stycznia 2020r. – branża fryzjerska, kosmetyczna, kosmetologiczna, krótkotrwałe zakwaterowania oraz osoby świadczące usługi fitness

Jeżeli powyżej opisane zmiany wejdą w życie, podatnicy będą mogli korzystać ze starych kas do czasu, gdy zapełnią pamięć fiskalną. Potem, ich obowiązkiem będzie zainwestowanie w kasy on-line.


Marek Matuszek – 4profit.com.pl