Dukascopy Bank - Europe - Forex Broker polska

Piąty dzień spadków dolara przed wystąpieniem Janet Yellen

Dolar amerykański osiągnął najniższy poziom od dwóch tygodni na chwilę przed wystąpieniem Janet Yellen przed Kongresem USA. Nowy szef rezerwy federalnej Stanów Zjednoczonych w swoim przemówieniu może dać wskazówki, co do dalszego ograniczania luźnej polityki pieniężnej FED’u.

Najprawdopodobniej Yellen będzie kontynuować wcześniej wypracowany kierunek FED’u, który ma polegać na powolnym ograniczaniu skupu aktywów przy założeniu dalszego poprawiania się koniunktury gospodarczej Stanów Zjednoczonych, z jednoczesnym pozostawieniem stóp procentowych na niskim poziomie.

Update:

Janet Yellen potwierdziła utrzymanie wcześniejszego kursu FED, tym samym gospodarka USA zmierza w dobrym kierunku.

Janet Yellen wystąpienie dolar

Spadki EURO po decyzji trybunały konstytucyjnego

Niemiecki trybunał konstytucyjny skrytykował program skupu obligacji krajów członkowskich przez Europejski Bank Centralny, co jest głównym czynnikiem wpływającym na dzisiejsze spadki na EUR/USD i EUR/GBP. Dla przypomnienia, chodzi o masowy skup obligacji krajów zagrożonych bankructwem.

Trybunał uznał, że EBC przekroczył swoje kompetencje i nie miał prawa do finansowania budżetów państwowych i tym samym złożył skargę to Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Spodziewam się spadków na kursie EUR/USD i tym samym powyższa wiadomość pod kątem spekulacyjnym jest dla mnie dobra.

trybunal niemiecki skarga

Funt oberwał po danych o PMI

Rynki spodziewały się wzrostu wskaźnika PMI w sektorze usług Wielkiej Brytanii, jednak publikacja okazała się gorsza od przewidywań. Pojawienie się gorszych danych spowodowało spadki funta do wczorajszych minimów, niemalże na wszystkich parach powiązanych z tą walutą, a na niektórych zostały przebite wczorajsze minima, np. na GBP/USD.

Gorsze dane o PMI są między innymi efektem tego, że pomimo szybkiego wychodzenia brytyjskiej gospodarki z kryzysu, ciągle niepokojącym zjawiskiem jest spadek realnych płac oraz zadłużania się przedsiębiorstw. Z tego też powodu, zakłada się, że stopy procentowe pozostaną dalej na niskim poziomie, a jutrzejsze posiedzenie Banku Anglii tylko to potwierdzi.

gbp-funt-spadki

Dolar odrabia spadki w stosunku do jena

Dolar dzisiaj umacnia się do jena po ostatnich spadkach, które były efektem słabszych danych z amerykańskiej gospodarki. Dodatkowo na spadki miał wpływ początek roku i związany z nim spadek płynności, na który składają się również oczekiwania inwestorów na dane z rynku pracy USA (10.01) oraz spotkanie EBC (9.01).

Inwestorzy spodziewają się osiągnięcia poziomu 105 na USD/JPY w tym tygodniu.

usd/jpy analiza forex

Źródło: MetaStock XENITH

Wzrosty na Euro, spadki na Jenie

Wspólna europejska waluta umocniła się mocno w stosunku do japońskiego jena z powodu wycofywania przez europejskie instytucje finansowe aktywów zagranicznych przed końcem roku, przy jednoczesnym wzroście oczekiwań, że Bank Japonii zwiększy dodruk pieniądza. Na wszystkich parach z jenem, jak to już wcześniej wspominałem, spodziewam się wzrostów w długim terminie (osłabianie się jena).

eur jpy analizy forex

Źródło: MetaStock XENITH

 

Dolar się umacnia po decyzji Rezerwy Federalnej

Wczoraj pod wieczór, po godzinie 20.00 ruchy na dolarze gwałtownie wzrosły, co było efektem cięcia skupu aktywów o 10 mld dolarów miesięcznie do poziomu 75 mld. Była to długa oczekiwana decyzja i w końcu inwestorzy się jej doczekali. Poza ww. decyzją, FED postanowił  pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie (mają takie pozostać, aż do osiągnięcia stopy bezrobocia na poziomie 6,5%).

decyzja fed, skup aktywów dxy

Jen traci przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej

Gorszy deficyt handlowy Japonii niż się spodziewano spowodował dzisiaj rano tąpnięcie na jenie, co delikatnie mogło zaskoczyć inwestorów oczekujących na decyzję FED’u odnośnie dalszego stymulowania amerykańskiej gospodarki. Ekonomiści Citygroup przewidują, że cięcia skupu aktywów rozpoczną się za miesiąc lub po styczniowym posiedzeniu FED.

Oczekuje się, że miesięczny pakiet stymulacyjny wart 85 mld dolarów, zostanie ograniczony do 70-75 mld. W związku z oczekiwaniem na decyzję Rezerwy Federalnej, zarówno wczoraj jak i dziś, wartość indeksu dolara nie uległa znaczącym zmianom.

index dxy dolara

Wielkie oczekiwania na decyzję FED

Zaledwie dwa dni pozostały do jednego z najważniejszych posiedzeń FED’u w tym roku, a zarazem ostatniego, który powinien w dość znaczący sposób wpłynąć na rynki. Dla przypomnienia, posiedzenie to odbędzie się w dniach 17-18 grudnia, a w środę poznamy główne efekty dwudniowych prac komisji, gdzie inwestorzy oczekują podania konkretnych informacji odnośnie daty zakończenia/ograniczenia stymulowania amerykańskiej gospodarki przez rezerwę federalną. Dodatkowo opublikowany zostanie poziom stóp procentowych w USA, ale tutaj większość inwestorów jest zgodna, że poziom ten nie ulegnie zmianie.

Przez najbliższe dni nie spodziewam się gwałtownych ruchów na parach z dolarem, inwestorzy powinni wyczekiwać decyzji FED’u, a potem zacząć zajmować pozycje.

indeks dolara dxy

Oliver Shane, szef strategii inwestycyjnych w AMP Capital (Sydney) obstawia 50/50, że FED zacznie ograniczać skup aktywów. Z jednej strony dobre dane z rynku pracy oraz uchwalenie budżetu dają pozytywny sygnał, że gospodarka amerykańska wyszła z kryzysu, z drugiej jednak strony inflacja w dalszym ciągu jest na niezadawalających poziomach. Informacje z rynku pracy mogą nie być przesądzające o dobrej koniunkturze, przez co FED zechce uzyskać więcej dowodów na potwierdzenie, że gospodarka USA zmierza w dobrym kierunku. Inwestorzy coraz bardziej się niecierpliwią, więc możliwe jest, że FED podejmie w końcu konkretną decyzję, żeby zakończyć tą „operę mydlaną”.

Źródło: MetaStock XENITH

Carry trade powraca do Azji

Jen japoński po raz kolejny bije rekordowe spadki w stosunku do głównych walut, takich jak dolar amerykański i euro. Za taki stan rzeczy w głównej mierze odpowiedzialni są traderzy uprawiający szczególny rodzaj spekulacji tzw. Carry trade.

Strategia ta polega na zadłużaniu się w walucie kraju, który posiada niskie stopy procentowe, w naszym przypadku jest to Japonia, której rząd w dodatku pompuje ogromne ilości jenów w gospodarkę, a następnie za tą walutę kupuje się waluty krajów z wyższymi stopami procentowymi np. dolar amerykański i euro, a zarazem będącymi pewnym gwarantem stabilności gospodarki. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku dolara singapurskiego, który od dłuższego czasu zyskuje w stosunku do jena – Singapur w Azji uważany jest za bezpieczną przystań dla kapitału.

dolar singapur jen japonski

Źródło: MetaStock XENITH

Dolar najniżej od 6 tygodni

W przyszły wtorek i środę odbędzie się ostatnie posiedzenie FED’u w 2013, a tym samym wywołuje to strach wśród inwestorów, że bank centralny USA postanowi ograniczyć swoją politykę pobudzania amerykańskiej gospodarki poprzez ograniczenie skupu aktywów z rynku. Nie spodziewam się natomiast zmiany w stopach procentowych.

Strach inwestorów wyraźnie widać w ciągle osłabiającym się dolarze amerykańskim, gdzie jego wartość w stosunku do koszyka walut ciągle spada i jest już najniższa od około sześciu tygodni.

dolar traci na wartości przed spotkaniem FED'u

Poza dobrymi danymi z amerykańskiej gospodarki, które mogą wpłynąć na decyzję Rezerwy Federalnej, również uchwalenie budżetu w Kongresie ogranicza przeszkody przed FED’em w zmniejszeniu skupu aktywów z rynku.

Źródło: MetaStock XENITH

Tąpnięcie na dolarze po danych z rynku pracy i PKB

Lepsze dane z amerykańskiego rynku pracy, jak również mocny wzrost zanualizowanego wskaźnika PKB (wzrost do 3,6% z 2,8%) przyczyniły się do gwałtownego osłabienia dolara wobec koszyka walut. Dla inwestorów dużo lepsze dane niż się spodziewano jest wyraźnym sygnałem, że FED już w niedalekiej przyszłości zacznie ograniczać swoją luźną politykę pieniężną.

index dolara - spadki

Spadki dolara mocno odczuła para EUR/USD przebijając ostatni szczyt (1.3621) o 56 pipsów. Aktualnie kurs zamarł w okolicach 1.3670  i takie stanu rzeczy spodziewam się aż do godziny 14.30, gdy zostaną opublikowane dane o stopie bezrobocia w USA. Wraz z publikacją tego wskaźnika oczekuję wybicia w górę, dlatego, że stopa bezrobocia ma się zmniejszyć.

Źródło: MetaStock XENITH

Jen powyżej ostatnich low, Euro rośnie przed spotkaniem EBC

Kurs dolara w stosunku do jena spada od trzech dni, czego głównym powodem jest zaprzestanie zakupów dolara na tej parze przez inwestorów w oczekiwaniu na dane z amerykańskiego rynku pracy. Traderzy nie spodziewają się natomiast odwrócenia trendu na parach z jenem, gdyż ultra luźna polityka pieniężna Banku Japonii będzie najprawdopodobniej kontynuowana w przyszłym roku. Dodatkowo publikacja gorszych danych z rynku pracy w USA, będzie miała tylko chwilowy pozytywny wpływ na notowania Jena.

Wczoraj mieliśmy decyzję banku centralnego Kanady odnośnie stóp procentowych, które pozostały na niezmienionym poziomie, natomiast dzisiaj swoje decyzje poda Europejski Bank Centralny oraz Bank Anglii. W jednym i drugim przypadku ekonomiści nie spodziewają się zmian w wysokości podstawowych stóp procentowych. Prawdopodobnie EBC nie zmieni ani nie poluzuje swojej polityki pieniężnej po dzisiejszym spotkaniu, ale inwestorzy i ekonomiści prognozują, że jeżeli inflacja nie wzrośnie znacząco to w przyszłym roku EBC może bardziej aktywnie działać  w celu stabilizacji cen  – poziom inflacji poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie.

A tak wygląda panel MetaStock XENITH z wiadomościami z kategorii Forex:

MetaStock XENITH panel

Źródło: MetaStock XENITH

Dolar do jena przy półrocznych maksimach

Kurs USD/JPY zbliżył się do szczytu z 22 maja 2013 roku, a takie waluty jak euro i funt brytyjski w stosunku do jena przebiły poziomy najwyższe od ponad trzech lat. Osłabienie się jena jest wynikiem przewidywań, że Bank Japonii dokona kolejnych stymulacji japońskiej gospodarki. W poniedziałek prezes Banku Japonii Haruhiko Kuroda zasygnalizował rozszerzenie luźnej polityki pieniężnej, która miała trwać tylko ok. dwóch lat.

jen do dolara szczyty

Źródło: MetaStock XENITH