Dukascopy Bank - Europe - Forex Broker polska

eur/usd spadki

22 miesięczne low na EUR/USD

Posted on 25/09/2014 by nemesis

Nie ustają spadki europejskiej waluty, a na parze EUR/USD osiągnęły one właśnie najniższy poziom od prawie dwóch lat.

Biorąc pod uwagę fakt, że inwestorzy spodziewają się całkiem odmiennego podejścia do polityki pieniężnej w USA i strefie euro, to w dalszym ciągu pozostaję przy swojej prognozie, co do spadków na ww. parze walutowej. Z jednej strony zakłada się, że rząd federalny będzie w dalszym ciągu ograniczał skup aktywów z rynku oraz podnosił koszt pieniądza, natomiast EBC będzie zmierzał w kierunku luzowania i rozpoczęcia skupu.

Dodatkowo powiększa się luka między obligacjami 10-letnimi USA i Niemiec (benchmark dla strefy euro), która dodatkowo pcha inwestorów w stronę dolara, szczególnie, że spodziewamy się podwyższenia stóp procentowych w USA.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *