Dukascopy Bank - Europe - Forex Broker polska

Wykresy w analizie technicznej

Analiza techniczna rynku opiera się przede wszystkim na badaniu wykresów cen. Wykres ukazuje historyczne wartości kursu, na podstawie których prognozujemy główne punkty zwrotów trendu.

Podstawowe typy wykresów cenowych w analizie technicznej rynku forex:
– wykresy liniowe (line charts)
– wykresy słupkowe zwane belkowymi (bar charts)
– wykresy świecowe (candle charts)
– wykresy punktowo-symboliczne (point & figure charts)

Wykresy liniowe tworzone są na podstawie cen otwarcia i zamknięcia w danym przedziale czasowym. Cena zamknięcia poprzedniej godziny jest ceną otwarcia następnej. Pomija się ceny maksymalne i minimalne. Wykresy liniowe są przejrzyste i proste w interpretacji.

Trochę bardziej skomplikowane są wykresy słupkowe (belkowe). Pokazują kurs najwyższy i najniższy oraz kurs zamknięcia w danym przedziale czasowym. Pionowe linie łączą kurs najwyższy i najniższy. Poprzeczna belka oznacza kurs zamknięcia.

Wykresy świecowe są podobne do wykresów słupkowych. Różni je to, ze między ceną otwarcia i zamknięcia widoczny jest prostokąt, którego kolor mówi nam, czy świeca jest rosnąca czy malejąca. Pusta biała świeca oznacza kurs wznoszący się. Pełna czarna świeca oznacza, że kurs spadał. Świeca Doji oznacza, że kurs pozostał na tym samym poziomie.

Wykres punktowo-symboliczny, zwany czasem wykresem typu kółko i krzyżyk, informuje tylko o najistotniejszych wahaniach cen. Dane są przedstawione za pomocą pionowych słupków złożonych z kółek i krzyżyków. Krzyżyk oznacza, że kurs wzrasta, kółko, że maleje.