Dukascopy Bank - Europe - Forex Broker polska

Makroekonomia

Makroekonomia to jedna z najważniejszych dziedzin ekonomi i niejako dziedzina od której wywodzą się inne ważne dziedziny. Makroekonomia ma za zadanie przedstawiać dane z dużych obszarów, z takich jak np. gospodarka, narody i Państwa.

W swoich analizach posługuje się przeróżnymi wskaźnikami makroekonomicznymi, jak np. produkt krajowy brutto (PKB), dochód narodowy, bezrobocie, inflacja i wiele innych ważnych z punktu życia gospodarki wskaźników (np. Stopa procentowa).